Tỉ lệ 3 người trưởng thành thì có một người có nguy cơ bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp. Huyết áp cao, nếu không được điều trị, có thể dẫn đến các biến chứng nguy...
- Advertisement -

Những bài gần đây

All