Quán cf nhật bản cheese ở sài gòn – quận 1

Cheese Coffee cơ sở mới ở khu phố Nhật quận 1

Đầu tháng 7 mới khai trương, hiện mới đang bán thử

Địa chỉ: 13/2 Lê Thánh Tôn, Quận 1