Máy đo huyết áp

Tỉ lệ 3 người trưởng thành thì có một người có nguy cơ bị huyết áp cao hoặc tăng huyết áp. Huyết áp cao, nếu không được điều trị, có…