Tré trộn siêu ngon mang về

Đánh giá trang để cập nhật menu món

TRÉ TRỘN CÓ ỚT GHIM NGỌT NGỌT CAY CAY SIÊU BẮT

Tré trộn bên đây có thêm cái ớt ghim nhà làm á mấy ông. Thấy trộn vô màu tré đẹp hơn hẳn. Với lại giá 50 cành mà hộp đầy vung cũng ổn áp lắm nè. Nào là tré, chả, nem thêm cóc chua chua nữa là đỉnk của chóp.

Tré trộn Trúc Phương: 108 Rạch Bùng Binh Q3

Shopeefood, Grab, Baemin